top of page

שיר ישראלי - איזו מדינה - גידי גוב, אלי לוזון, יעקב כהן - מילים ולחן : אלי לוזון ויוני רועה


איזו מדינה, איזו מדינה איזו מדינה מיוחדת במינה ממשלה לוחצת, מדינה נלחצת, איזו מדינה, איזו מדינה. אנשים בוכים, מחירים עולים. לשלם מיסים וגם קופת חולים. אין כבר עבודה, הקופה ריקה, אין ממה לחיות, סגרו את הלשכה. בכנסת הם יושבים, עלינו הם עובדים, לקחו החסכונות, הלכו הפיצויים. לנו כבר נמאס, דפקו לנו עוד קנס. גם על החלב הוסיפו את המס. איזו מדינה, איזו מדינה איזו מדינה מיוחדת במינה ממשלה דורשת, כסף מבקשת. איזו מדינה, איזו מדינה. יש לנו שרים, רק כסא רוצים. לא עושים דבר ורק מבטיחים איפה השוויון, איפה החזון איפה המוסר, איזה ביזיון. מה אשיר לכם ומה אספר, יש דברים רבים עליהם נוותר. למרות הבלגן והחסרונות את מדינתנו לדורי דורות. איזו מדינה, איזו מדינה איזו מדינה מיוחדת במינה ממשלה לוחצת, מדינה נלחצת, איזו מדינה, איזו מדינה איזו מדינה מיוחדת במינה.

bottom of page