top of page

שיר ישראלי - israeli song - רותם כהן - אל תעזבי מילים ולחן - רותם כהן


עברה עכשיו מישהי עם הריח שלך אני חשבתי שאני נופל על הברכיים אז בכיתי קצת בפנים שאף אחד לא ראה כמה ים יכול להיות ים כשאין בו מים ומה אצלך תגידי איך את עם בשמים שמזכירים לך אותי? האם קורה לך ששורף לך בחזה? איך את עם הקפה בבוקר את טועה ומכינה גם לי? אם אחרי כל כך הרבה כאב לבי ישכח שהלבד הזה כואב פחות איתך אל תעזבי רק אל תעזבי כן גם נאמרו דברים על איך הכל נגמר מה שהצלחתי להציל עכשיו נשמר אז אל תעזבי רק אל תעזבי לעולם מישהו בשדרה אתמול מסר לך נשיקות אני שיקרתי כשעניתי לו "יגיע" אבל קיוויתי שהוא לא יכל כל כך לראות שגם אם ממש ארצה אין לי למי להודיע ומה אצלך תגידי איך את עם גשמים? את נרדמת בלילות? יש אחד שאולי מצחיק אותך יותר? איך הסוף עלה ביוקר איך לא הסכמתי לוותר אם אחרי כל כך הרבה כאב לבי ישכח שהלבד הזה כואב פחות איתך אז אל תעזבי רק אל תעזבי כן גם נאמרו דברים על איך הכל נגמר מה שהצלחתי להציל עכשיו נשבר אז אל תעזבי אל תעזבי לעולם עברה עכשיו מישהי עם הריח שלך אני חשבתי שאני נופל חשבתי שאני נופל על הברכיים

bottom of page