top of page

שיר ישראלי - עדיין כאן - שושנה דמארי מילים: אהוד מנור לחן: בועז שרעבי


הצטרפו לתמיכה בפסקול חיינו - שיר ישראלי בפייסבוק : https://www.facebook.com/shirisraelim.

עדיין כאן - שושנה דמארי מילים: אהוד מנור לחן: בועז שרעבי

היית עלם שחור עינים ואני ילדה, הקשבתי לדבריך ושמעתי אגדה. בחליל, בתוף ובמצלתיים העולם נבנה, בשירים חולמים, שנה אחר שנה.

אתה איתי הלילה, כמו לפני שנים, כשלמה רועה בשושנים. ושנינו יחד, צוחקים לזמן, עדיין כאן, עדיין כאן.

ידענו סער ומבול וחילופי עונות, ואת אהבתה של הנאוה שבבנות, החליל צלול והד מסלע עוד עונה "אמן", ושירנו הישן שוב מתנגן.

bottom of page