top of page

שיר ישראלי - אין לי כח למשחקים מרגלית צנעני מילים ולחן: אסף לביא צנעני


אני זורחת רק כשאתה פה איתי, אני יודעת זה אמיתי, אבל כשאתה הולך, הלב שלי שוב דועך, תמיד כשאתה עוזב, הגוף מתמלא בכאב. אין לי כוח למשחקים, רק רוצה אהבה. תן לשכוח את החוקים, ואת מה שעבר. רק רוצה לאהוב אותך, מחפשת רק אותך, ולנצח להיות שלך, כי טוב לי, כי טוב לי איתך. תמיד אמרת לי שאתה אותי אוהב, ולא אדע אף פעם כאב. לא הייתה לי אהבה כזאת, מתרגשת שבא לבכות, כי בשבילי אתה הכל, תשמע אותי צועקת בקול.

bottom of page