top of page

שיר ישראלי - איתן מסורי - באמצע הקיץ מילים: סמדר שיר לחן: איתן מסורי


היה זה יום שמש באמצע הקיץ, בין רוח תמוז לפרחי החצב. היית לי אשה כמו אחות וכמו רע, היית כמו ניגון שעולה בי עכשיו. היה זה יום שמש באמצע הקיץ, בין חג הפריחה לשלכת הסתיו. אם יש בעולם עוד ימים שכאלה, הרי הם לזכר אותם שנאהב. על מה את בוכה? למי את שותקת? אמרי שהקיץ הזה לא נגמר, כי לא ייתכן שתהיי מרוחקת, ויש אנשים שחולמים על מחר! היה זה יום שמש באמצע הקיץ, הערב ירד והבוקר עלה. מחוג השעון שעצר אך לרגע, כאילו ביקש להגיד עוד מילה. היה זה יום שמש באמצע הקיץ, שתקנו הרבה ודיברנו מעט, הייתי עצוב, את היית כחולמת על אושר אחר שעדיין לא בא. היה זה יום שמש באמצע הקיץ, היו ערפילים והיה גם שרב. אם יש בעולם עוד ימים שכאלה, הרי הם לזכר אותם שנאהב.

bottom of page