top of page

שיר ישראלי - מרגולית צנעני - נערי שובה אלי מילים ולחן: דני שושן -


חיכיתי כל הלילה שם בתחנה הבטחת כי תשוב וכבר חלפה שנה שחר הפציע הוא לא הגיע מתי, מתי תשוב אלי אבק דרכים בתלתליו אנא אלי שמור נא עליו נתתי לו כל שאהב רקמתי לו בחוט זהב אשמור לי למשמרת את אהבתי הוי נערי מתי תשובה אל ביתי אשמור לי למשמרת את אהבתי הוי נערי מתי תשובה אל ביתי זר שושנים קלעתי מפרחי גני עטרת ותפארת לראש חתני שחר הפציע הוא לא הגיע מתי תשובה אל ביתי

bottom of page