top of page

שיר ישראלי - מרגלית צנעני - אל תגיד לי ביי מילים ולחן: אסף לביא צנעני.


אני לא צריכה אותך, ושום דבר ממך, עכשיו אתה לבד, ואני כבר לא שלך, ולא, אנ'לא שמחה, היה לי טוב איתך, אבל אתה הולך, אז שיהיה בהצלחה, אם אתה רוצה אותה, אז לך תהיה איתה, היא בטח כבר סידרה לך, מקום על המיטה, אז לך תהיה איתה, בינינו אין קליטה, ורק תסביר לי איך אותך היא ככה משליטה. אל תגיד לי ביי, זה כבר יותר מדי, אל תגיד לי ביי, איתי זה לא כדאי, ואם אתה רוצה להרוס לי את חיי, אז תגיד לי ביי, ואל תחזור אלי, אז יאללה תתקפל כי נמאסת כבר עלי, אל תגיד לי ביי. זוכרת איך אמרת לי שאתה אוהב, זוכרת איך בהתחלה היית מתלהב, עכשיו אתה עוזב, וזה נורא כואב, אף פעם לא אסלח לך הרסת לי ת'לב, אני לא צריכה דבר, מה שהיה עבר, לך זה לא מזיז גם אם הלב שלי נשבר, עכשיו אתה פרפר, מחקתלי ת'מספר, טלפן בעוד יומיים ותספר לי מה נסגר.

bottom of page