top of page

שיר ישראלי - יהורם גאון - אשה חפשיה מילים: חיים חפר לחן: יאיר קלינגר


כן היא אישה חופשית היום ליד הבר זאת כבר כוסית שלישית הראש שלה סחרחר לכל מי שנכנס תזרוק חיוך רחב תלחש בקול נועז חזר אחרי עכשיו ידיים חדשות נחות כבר על גבה ואצבעות קשות נוברות בתוך לבה ולמה את בוכה שואל אותה הקול כשהיא אותי אותך רואה באלכוהול הי אתה, אתה, אתה נגן עוד פעם את המנגינה ההיא הי אתה, אתה, אתה כך היא יוצאת מדעתה מה שהיה היה יהי אשר יהי והיא צופה לנס מוחה עייף הוזה אולי עוד יכנס לתוך הבר הזה והוא היחידי אולי ילחש פתיה יהי אשר יהי מה שהיה היה כוסית ועוד כוסית ריקוד ועוד ריקוד אומרים לה מה עשית האיש שלך אבוד אז בכי חרישי הופך לבכי מר והיא אישה חופשית היום ליד הבר

bottom of page