top of page

שיר ישראלי - ג'ולייטה - הבחורים הכי טובים - מילים: דוד זיגמן לחן: שמואל אלבז


ד"ש להורים וגם ד"ש לכולם ד"ש לבית ספר וד"ש גם לים חיכיתי לחופש קטן לנסוע הביתה מחר יש ביקורת מסדר המפקד אבוי לו למי שנתפס לא עובד שמרתי כבר כמה שעות באמצע הלילה כל הבחורים הכי טובים עושים לי את הבוקר עוד מעט מסדר כולם עכשיו יוצאים מחדר אוכל יש לנו רס"ר שכל דבר אצלו נראה אחרת עוד תלונה אחת אל תשכחי את בשבת נשארת כל החיילים הכי טובים עושים לי את הבוקר עוד מעט מסדר כולם עכשיו יוצאים מחדר אוכל יש לנו רס"ר... יש לי ארמון ואורווה עם סוסים יש לי נסיך והמון משרתים יש לי הרבה חלומות באמצע הלילה נוסעת ביער מלא גמדים שם אין מלחמות וכולם אהבים כמה שעות בלי מדים באמצע הלילה... כל הבחורים הכי טובים עושים לי את הבוקר עוד מעט מסדר כולם עכשיו יוצאים מחדר אוכל יש לנו רס"ר... כל החיילים הכי טובים עושים לי את הבוקר עוד מעט מסדר כולם עכשיו יוצאים מחדר אוכל יש לנו רס"ר... כל הבחורים הכי טובים עושים לי את הבוקר עוד מעט מסדר כולם עכשיו יוצאים מחדר אוכל

bottom of page