top of page

שיר ישראלי - אהבה יומיומית - יהורם גאון - איפה את אהובה - מילים ולחן: לאונרדו פאביו תרגום: תלמה אליג


איפה, איפה את אהובה למה על מה את מתנכרת את אולי כבר לא זוכרת צליל נשיקה עם ליל העצב בידייך שנצמדו בכח ולא נתנו מנוח שוב לא אוכל לשכוח לשכוח אהובה - איפה הם הימים שלא ישובו עוד לא הם לא ישובו לא לא. הנה הנה הם הימים ימים יפים של קיץ וצחוק על פני המים תשובי אהובה איפה הם הימים שלא ישובו עוד לא הם לא ישובו לא לא. איפה, איפה הם הלילות כן אותם לילות בחורף ובכיסי ידייך וגשם על שפתייך הרוח על פנייך שכחת כבר אהובה איפה הם הימים שלא ישובו עוד לא הם לא ישובו לא לא.

bottom of page