top of page

שיר ישראלי נוסטלגי - שרה בדישי - הביתה מילים: יורם טהרלב לחן: אביבה אהרון


שוב ידך על עיני מרחפת זרועותיך סוגרות עלי ואני את פניך לוטפת אך ליבי מבקש בחשאי: הביתה לחזור הביתה אל השקט הביתה אל האור אל אמא השותקת הביתה לחזור מכל תלאות ויגע הביתה אל האור ולו גם רק לרגע. ואתה שהלילה עזבת מאובק מקרבות ומאש לי נשקת קלות ואמרת כי יותר מהכל תבקש: הביתה לחזור... וגם עת ילדים לי יהיו לי ערב ערב לפני שנתם אז ליד מיטתם לי אשבה ושירי אלמד גם אותם.

bottom of page