top of page

שיר ישראלי - תוכנית שלמה - רונו שיר - שיריי רחל


משיריה של המשוררת רחל בזמר ובקריאה עם המנחה גיל אלדמע. בין השירים בפרק: "אל ארצי", "בגני נטעתיך", "זמר נוגה", "עקרה", "אביב", "צבעים" ועוד. משתתפות: הזמרת אופירה גלוסקא והשחקנית מיכל בת-אדם. שודר ב-18.6.72. הומר והועלה לצפייה במסגרת פרויקט הדיגיטציה של החינוכית.

bottom of page