top of page

שיר ישראלי - יובל דיין - הסוף הטוב הזה - מילים ולחן יובל דיין


עד שמרחקים יתייאשו עד אקיף כל עולמי ושוב ושוב עד אשר סוף כל מעשיי יהיו במחשבה תחילה עד שכתר גאוותי הבוהק ישמט בלי שארגיש, יתפרק עד אלחש צעקותיי עד כל חסרונותיי עד חלומי יפתור עצמו עד שאזכה למחילה כמו שקט בין צלילים אחכה את לבי המאובק לקראתך אנקה רק תיתן לי לראות קצת מהסוף הטוב הזה הטוב הזה עד אחרון גליך אשאר עד יפתחו כל שעריך, עד תיעתר עד עיניים טובות יפלסו יפוררו כל כעסיי עד מכתבי יכתוב עצמו, עד בלי די כמו שקט בין צלילים אחכה את לבי המאובק לקראתך אנקה רק תיתן לי לראות קצת מהסוף הטוב הזה הטוב הזה את לבי המאובק מהסוף הטוב, הסוף הטוב הזה

bottom of page