top of page

שיר ישראלי - מקום 71 במצעד שיריי שלמה ארצי - בגרמניה לפני המלחמה - מילים ולחן: שלמה ארצי


כשהייתי קטן היה לי טבע מוזר, לא לשמוע אותך אך כל מה שסיפרת נסגר, אצלי בתוך הלב, הלב כמו תא מטען, כל מה שסיפרת מתחיל כשהיית צעירה. כשהיית צעירה אהבת גבר אחד, באה מלחמה, סגרה עליו בבת אחת. צהרים אחד הוא נלקח, ברכבת, כמו כבש. אך לפני המלחמה החצוצרות ניגנו, ורקדתם שניכם את והוא. מאושרים בריקוד, בלי חשש ופקפוק, בגרמניה - לפני המלחמה. כל אחד זקוק לאמא, אמא מה אוכל אותך. דלת המטבח נעולה גם עכשיו. בחוץ שוקע שמש, העולם נרגע, אצלך הכל אחרת, הכל לשוא. האם הסתיימה המלחמה? בגרמניה לפני המלחמה, היית יפה, זה מכאיב, הזמן לא עמד, הגוף לא נצחי. מי רוקד תחת ירח, רק הזכרון, מי האיש בתמונה, מי הילד בארון. בגרמניה לפני המלחמה, היה נדמה לך, מה היה נדמה לך?

bottom of page