top of page

שיר ישראלי - נתי לוי - עמק הפרחים - מילים: אהובה עוזרי לחן: נחום עושרי


גלגלי הכרכרה הביאוני הלום קול פעמוני זימרה נשמע כחלום מי היה מאמין זו את בוודאי מקבלת את פני עם כל הנשמה. עמק הפרחים לך אקטוף באלפים שושנים אדומים על ראשך אשים עמק אוהבים בו היינו רק נחים על אהבה מדברים אלו הם חיים. אנא בואי אל העמק שם אני נמצא תחת עץ אילן שוכב לי והוגה רק בך דמותך התמירה בתוך חלומי וסוחפת יחד עימה את כל נשמתי עמק הפרחים... בחדרך הקטן נמצאת תמונתי מסביב למסגרת יש תמיד פרחים עולמך הקטן לא אחדור אליו לנו נועד העמק עם שירה מעל

bottom of page