top of page

צחוק ישראלי - היהודים באים בספיישל יום העצמאות ה 70 למדינה החשמונאית | הפרק המלא


היהודים באים לכאן בפרק מיוחד לרגל חגיגות יום העצמאות ה 70 של המדינה החשמונאית. וכמיטב המסורת, לא רואים ממטר את הפרושים, הצדוקים והאיסיים. וברוח זו של אחדות, במות, דוכני סקילה, הפעלות ופטישים. כי אנחנו עם מיוחד, איך מכלום הקמנו מדינה ולא משנה כמה פעמים צרנו באו עלינו לכלותנו האכלנו אותם, שערות סבתא. אז כאן חוגגים עצמאות, חשמונאים נצחיים ויפים שלנו.

bottom of page