top of page

שיר ישראלי - לגעת באושר - אילנה אביטל - מילים: אהוד מנור לחן: מיקי גבריאלוב


באביב המעורר או בסתיו המרגיע בחורף סוער או בקיץ בוער בכל מקום שהוא מתחת לרקיע האושר נמצא תמיד, במקום אחר ונדמה לי שמזמן נגעתי באושר הייתי לרגע פותר חלומות באלף אהבות נגעתי ונפגעתי מאלף פחדים בניתי, סביבי חומות אני רוצה לגעת שוב באושר אני זוכר הרגשה רחוקה וטובה אבל אהבה הורגת אושר ואושר הורג אהבה לגעת באושר אני רוצה להיות בחלום הגדול לגעת באושר אני רוצה אך אני לא יכול לגעת באושר, להיות בחלום הגדול אהבת חיים גדולה שהית ואיננה רק הכאב עוד נשאר, לא הולך האושר הגדול כבר התרחק ממנה הצער רק הוא עוד חי, ולעד מולך

bottom of page