top of page

אירוויזיון - כאן מציגים | מילון האירוויזיון, עם דן כנר


מהי דילופת, מתי משתמשים בזיקוקות ואת מי מדזזים? דן כנר יצא לבדוק מה הם הביטויים השימושיים ביותר לקראת התחרות הבינלאומית, וחזר עם 'מילון האירוויזיון' כתיבה: שחר גבע, סתיו זיו, דניאל דונקלמן הגשה: דן כנר

bottom of page