top of page

שיר ישראלי - מורן מזור - כמעט מאוהבים - מילים: סהר ישראל חגי ורון ביטון לחן: מאור שטרית עיבוד והפקה


עוד קצת מזה וזה לא נמאס לי אף פעם אותה שעה, אותו קפה עוד קצת מזה, גם אם לא נשאר בזה טעם בראש הכל יותר יפה אתה תמיד עוצם ת'עיניים אני תמיד בוחרת לראות אתה עוד מחפש בשמיים אני תמיד עומדת קרוב אולי אתה צודק בנתיים אבל אתה בדרך לטעות יש בכלום הזה הכל לא יכולת לראות או עשית כאילו מה עם הלב ומה עם מה שיגידו שאני עדיין כאן, הייתי כל הזמן יותר מדי לילות שהיינו כמעט מאוהבים כלום לא עוזר, כלום לא משחרר את הפחד אותה סיבה, אותה אמת הכל בוער, הלבד וגם הביחד נרדם לאט ומתעורר עמדתי על שתי הרגליים הבטחת שתגרום לי לעוף אמרת שאצלי בעיניים רואים את החיים שעברו את כל מי שאהבתי בינתיים את כל החברים שעזבו אבל את מה שהם ראו.. לא יכולת לראות או עשית כאילו מה עם הלב ומה עם מה שיגידו שאני עדיין כאן, הייתי כל הזמן יותר מדי לילות שהיינו כמעט מאוהבים אני עדיין כאן, הייתי כל הזמן יותר מדי לילות שהיינו.. כמעט מאוהבים

bottom of page