top of page

שיר ישראלי - דיקלה - תודה - מילים: דיקלה לחן: דיקלה, עדי רותם עיבוד: עדי רותם, דיקלה, אוריאל וינברגר


את הלב השארתי מכוסה אבק על המדרכה ממש כמו שביקשת והלב שלי כמעט נחנק, כמעט נדם כמעט ממש כמו שהלכת לא רוצה לחזור לאותו רגע לא רוצה לזכור אותו יותר אין לי דקה לוותר לא רוצה שהוא יזכור את הרגע שהייתי רק שלו ואין אין יותר אף אחד תודה אהובי שהלכת ממני אמרת שלום ושלא תשכחני תודה היה הייתה לי פעם אהבה תודה אהובי בגללי נשברת אמרת רציתי כל כך אך ויתרת תודה היה הייתה לי פעם אהבה גדולה עם הזמן הלב ימחל על שאהב את שעזב רק זמן ישכיח גם בלילות טרופים כשהמיטה ריקה אין לי אותך, אין לי אותך לא רוצה לחזור לאותו רגע לא רוצה לזכור אותו יותר אין לי דקה לוותר תודה אהובי שהלכת ממני אמרת שלום, לא תשכחני תודה היה הייתה לי פעם אהבה תודה אהובי בגללי נשבעת אמרת רציתי כל כך אך ויתרת תודה היה הייתה לי פעם אהבה גדולה

bottom of page