top of page

שיר ישראלי - עברי לידר - נסיכה שלי - מילים: אורי בן ארי לחן: אורי בן ארי, איתן דרמון עיבוד והפקה מוס


אהובי אני הולכת רחוק אני הולכת לשתות לקרוע את העיר הזאת לאלף חתיכות אין לי באמת חברות או איזה סולם אהבות הכול זה רק זמני הכול זה רק זמני אני מבטיחה לנסות לאהוב אותך קצת פחות ולא לבכות יותר, יותר כבר לא לבכות יש לך את הצרור מפתחות ללב שלי - זה לא טוב זה לא טוב ולא הפרעת לי פשוט קצת מוזר לי לדבר אתך ככה כמו זרים תמיד אתה חוזר תמיד אתה אומר את האהבה שלי ולא הפרעת לי פשוט קצת מוזר לי לאבד אותך כל שני וחמישי תמיד אתה חוזר תמיד אתה אומר את הנסיכה שלי אהובי ידעתי שזה יכאב אבל למדתי עכשיו לא לעשות את הטעויות שאני עושה באמת שאני כל כך מנסה להכניס את הלב לכביסה ולייבש אותו ולנקות ממך ולא הפרעת לי פשוט קצת מוזר לי לדבר אתך ככה כמו זרים תמיד אתה חוזר תמיד אתה אומר את האהבה שלי ולא הפרעת לי פשוט קצת מוזר לי לאבד אותך כל שני וחמישי תמיד אתה חוזר תמיד אתה אומר את הנסיכה שלי

bottom of page