top of page

שיר ישראלי - יהורם גאון - שלום לך ארץ נהדרת מילים: אילן גולדהירש לחן: סטיבן גודמן


הייתי בפריז וגם ברומא ראיתי את שבעת פלאי תבל, בקוטב הצפוני וגם דרומה, אך אין מקום כמו ארץ ישראל. וכמו גלויות של נוף יפות תמונות בזכרוני עפות, כמו בעד עדשה של מצלמה בתרמילי אותן אשא בכל מקום, בכל מסע קטעי פסיפס מתוך תמונה שלמה. שלום לך ארץ נהדרת, עבדך הדל נושא לך שיר מזמור. גם אם לעיתים נודד אני על דרך, מה טוב לנדוד אך טוב יותר לחזור. צריחי המגדלים בירושלים וסמטאות השוק הצבעוני גגות הרעפים של גבעתיים הניבטים מבעד חלוני. את האביב בתל אביב, את סבתי ואת סבי, את החלה ואת נרות שבת, את ים המלח מול אדום ואשת לוט צופה לסדום ואת הקיץ בואך אילת. שלום לך ארץ נהדרת... מימיה הכחולים של הכנרת והרקיע התואם מעל והרגשת הבית המוכרת בתוך עורקי זורמת כמו חשמל. הרי גליל והשומרון, הפרדסים שבשרון, וילדים בגן המושבה את הכרמל ואת הים אחד אחד ואת כולם, תמיד קורצים, אומרים ברוך הבא.

bottom of page