top of page

שיר ישראלי - נתן כהן - מאחורי הכפתורים - מילים: דני רובס לחן: נתן כהן


אור גדול זוהר, סביב כמו הילה לא יודע להחליט אם זו ברכה או קללה כשהם עומדים שם חשופים, רחוקים ומוארים אני מאחורי הכפתורים... הצליל מתוק כל כך, אקורד כישוף פועם עוד לא החלטתי אם זה אני או שזה הם כשהקליפות בסוף נושרות ומתגלים כל השברים אני מאחורי הכפתורים... יש משהו מוגן בלהיות בחשיכה הם לא מראים עניין, הם לא נוגעים בך בשצף קצף הם זורמים השירים ואני מאחורי הכפתורים... מרחוק הכל ברור יותר וחד עוד לא החלטתי אם זה רגיל או מיוחד כשהעולם מזעיף פנים, כשהמבטים קרים אני מאחורי הכפתורים... יש משהו מוגן בלהיות בחשיכה הם לא מראים עניין, הם לא נוגעים בך בשצף קצף הם זורמים השירים ואני מאחורי הכפתורים...

bottom of page