top of page

שיר ישראלי - דיויד ברוזה - לי - מילים: צרויה להב (פרפרזה על "אנאבל לי" של אדגר אלן פו) לח


בפעם הראשונה שראיתי את לי לי הסתכלה עלי ואמרה, מזמן כבר היית שלי אבל לא זכרה ממתי כל לילה נפגשנו, אני ולי בחורשה שאחרי הבתים לי ידעה איפה יש פרחי אש כחולים בוערים ובבוקר מתים רציתי את לי כולה בטירוף שתהיה רק שלי, רק שלי שנהיה רק אנחנו ביחד צרוף מוגנים מהכול ומגלים כוכבי הביצות ובגדים שפשטנו היו מצעים למיטה לי אהבה כמו בפעם ראשונה או אחרונה ועפתי איתה רציתי את לי כולה בטירוף שתהיה רק שלי, רק שלי אבל תחת חופת אוויר שחר שקוף לא ראיתי יותר את לי ויותר לא נפגשנו, אני ולי בחורשה שאחרי הבתים למרות שכוכבי הביצות יכולים להחזיר את הזמן לעיתים לא מצאתי את לי, לא בין השוכחים ולא בין הנמלטים פרחי האש הכחולים נפתחים בוערים ובבוקר מתים

bottom of page