top of page

שיר ישראלי - רבקה זוהר - חלקת אלוהים - מילים: יורם טהרלב לחן: נורית הירש-


מעיין ידעתי בין עשבי הבר בתוך השקט הכחול לו ידעתי ככה לחיות לנבוע ולעד לא לחדול. הימים שעוד נותרו לאהבה חומקים מבין האצבעות ואנחנו לא נבקש לא אות ואף לא רמז לבאות. חלקת אלוהים ופיסת שמיים דבר לא אבקש רק אבן קטנה ראשי להניח בצל הזית ולשקוט ארבעים שנה. מעיין היה לי בין עשבי הבר פינת ילדות נאמנה בליבי רוגעת לעד חלקת האלוהים הקטנטנה. חלקת אלוהים ופיסת שמיים... מי זה יקח אותי אל אותה השלווה שידעתי אל הדממה, אל חלקת הקמה, אל ערש ילדותי.

bottom of page