top of page

שיר ישראלי - היווניה - היווניה הגדולה שמחה מילים: ערן פריאון לחן: עופר פריאון וערן פריאון


היי, אולי אתם יודעים איך לחיות ת'חיים כי אני שמעתי שיש איזה אטרף חדש שיביא לך את הסבבה היווניה הגדולה שמחה זה בטח מהבהב בשתיים עשרה צבעים ויברציות, חשמלים, חללים תגידו איפה קונים מסדר לחיים וכמה זה יעלה לי? היווניה הגדולה שמחה זה לא מקום זה לא דבר זה לא דומה לכלום (וזה תמיד היה) זה בלי צבעים, בלי חשמלים זה לא עולה, זה חינם ביווני או איש רגיל כן, זה בעצם בכולם זה לא מחר ולא אולי זה הכל, זה כל הזמן זו מסיבה והיא גדולה והיא בתוך הלב שלך היווניה הגדולה שמחה מספיק עם החארטה, יאללה להתעורר מסיבה יוונית גדולה בתוך הלב כי לכולם יש מסיבה ורק תדליקו את הסטארטר יאללה, יאללה, בלי בושה תשימו גז קח צלחת, אחי, תשבור תתחיל לחיות כי יש תור יאללה להתעורר לשמוח בכוח כי אהבה אפשר לבד אפשר יותר, אפשר בתוך אבל הכי טוב זה איתנו זה עכשיו וזה מהר יווניה יווניה יווניה יווניה כי אתה חי רק פעם אחת כולם רוקדים פה, כולם משתוללים גם הממשלה כאן בסאטלה של החיים כי להינות זה ערך עליון, כמו שאומר היווני לקפוץ לשבור לקפוץ לשבור לקפוץ לשבור לקפוץ לשבור כי אתה חי רק פעם אחת שתיים אחת שתיים אחת שתיים אחת שתיים אחת שתיים אחת שתיים אחת שתיים אחת יווניה יווניה יווניה יווניה חי רק פעם אחת

bottom of page