top of page

שיר ישראלי - דודו טסה - פריד - מילים: דודו טסה, עמיר לב לחן: דודו טסה


את רוצה לכתוב את הסיפור שיטיס אותך מאיפה באת, לאן תלכי את רוצה לרקוד את הריקוד שיעיף אותך מאיפה באת, לאן תלכי בפניי מי תרקדי בפניי מי תעמדי הכול ידוע מראש נגן תמיד, נגן פריד יאללה, נגן, נגן נגן מה כבר יש לי לעשות נגן תמיד, נגן פריד לילה מה כבר יש לי לעשות את רוצה לזכור את היום שגילו אותך מאיפה באת, לאן תלכי את רוצה לשתות את הכוסית שתיקח אותך לאן תלכי, מאיפה באנו

bottom of page