top of page

שיר ישראלי - נתן גושן - סיפור אחר - שיר הנושא מתוך סרטו של אבי נשר - מילים ולחן : נתן גושן הפקה מוסי


רוב הזמן נעים, הכול בקצב מכוון הכול עובד כמו שרצינו פה בערך רוב הזמן הולכים, בדרך כלל יודעים לאן אבל גם דרך קצת שבורה, היא עדיין דרך רוב הזמן רואים, הכול בעין נקייה ויום עובר והנה שוב, הכול בסדר רוב הזמן רודפים את האור ממש עד השקיעה חיים בינתיים זורמים במים ורוב הזמן, אני שותק מקשיב ללב שמתחבר ומתנתק שוקע בחלום ישן ומתעורר ומסביבי יש אנשים וכל אחד יש לו סיפור אחר רוב הזמן שלום, או לפחות בדמיוני מכל מקום רואים הכול, טיפה אחרת רוב הזמן אמת, והיא סבוכה וצבעונית ורק ביחד עוד נבין, מה היא אומרת רוב הזמן מוצאים, מקום ממש לכל אחד אפילו לי ולמשוגעים כמוני רוב הזמן רודפים שלום, שלא יהיה לבד פושטים ידיים פוקחים עיניים ורוב הזמן, אני שותק מקשיב ללב שמתחבר ומתנתק שוקע בחלום ישן ומתעורר ומסביבי יש אנשים וכל אחד יש לו סיפור אחר

bottom of page