top of page

שיר ישראלי - אילן וירצברג - לזמן יש דעה מגובשת - לחן, מילים, שירה, הפקה מוזיקלית ונגינה: אילן וירצבר


בונים והורסים רצים מחמיצים כאילו עד אין סוף כל הזמן לפנינו קמים ונופלים עוזבים וחוזרים כאילו אין לו סוף כל הזמן בידינו ולזמן יש דעה מגובשת עלינו ועל החיים לא מקשיב לפחדים שבתוכינו הולך ומשאיר אותנו מאחור רץ קדימה נכנסים ויוצאים באים והולכים כאילו אין לו סוף כל הזמן לפנינו כבים נדלקים חולמים מתרסקים כאילו לא נגמר כל הזמן בידינו ולזמן יש דעה מגובשת עלינו ועל החיים לא מקשיב לפחדים שבתוכינו הולך ומשאיר אותנו מאחור רץ קדימה

bottom of page