top of page

שיר ישראלי - ג'יין בורדו - תנו לנמנם - מילים ולחן: דורון טלמון


פעם כשנולדתי, למדתי לא רק בלילה לחלום הירח והשמש התערבבו לי גם במשך היום כשנהייתי בחורה לפעמים הרגשתי רע, גם אם לא עלה החום כשהראש נהייה כבד, הגוף כבר לא עובד, חייבת לעצום תנו, תנו לנמנם, ראש שחולם שומר על שפיות תנו, תנו לנמנם, ללב משתלם וגם לאנושות כמה כבר אפשר לשאת בלי למוטט נפש רכה אי אפשר להתאפק מלפהק כשחוטפים עוד מכה האדם כמו נמלה, כפול ממשקלה סוחבת על גבה היא סוחבת לאכול אך הוא סוחב לסבול פגמים ותודעה תנו, תנו לנמנם, ראש שחולם שומר על שפיות תנו, תנו לנמנם, זה טוב לאדם וגם לאנושות תנו, תנו לנמנם, ראש שחולם שומר על שפיות תנו, תנו לנמנם, זה טוב לאדם, לכל האנושות

bottom of page