top of page

שיר ישראלי - לורן פלד - תחלום תחלום - מילים: נעם חורב לחן: לורן פלד עיבוד והפקה מוסיקלית: לורן פלד


שוב התעוררנו מהאור כשהבוקר עלה קפה על המרפסת והעיר בחלונות כשהדלת אל האושר לא הייתה עוד נעולה ומצאנו את הריגוש גם בכישלונות עשינו אהבה על הפסנתר השבור בארץ רחוקה שלא הייתה שלנו ובמשחק מול העולם, היה מאוד ברור אחת אפס לנו, אחת אפס לנו תחלום, תחלום אבא שלי אמר תמסור דרישת שלום אצלנו מאוחר תחלום, תחלום לא צריך להתעורר אבא שלי אמר כשכל השאר צעקו: תוותר ולא חשבנו על מחר, שרפנו את הכול רקדנו כל הלילה על הגג של השכנים אני החזקתי לך את היד הכי חזק שאני יכול כשעלה בך געגוע לחיים הישנים עשינו אהבה על הפסנתר השבור בארץ רחוקה שלא הייתה שלנו ובמשחק מול העולם, הכול היה מכור אחת אפס לנו, אחת אפס לנו

bottom of page