top of page

שיר ישראלי - רונה קינן - מות התפוז - מילים ולחן - רונה קינן


מות התפוז תפוח זהב לשעבר רקב עולה מן ההדר יש שם משהו זר מות התפוז היו הספדים נוגעים ללב מי החלום היו מרים העץ לא לבלב מותו של עץ התפוז בקיץ שוב מלחמה ושוב הדמעות, שוב אין ברירה היכן הטעות ואיפה הסדק התגלע רציתי לכתוב לך שיר יפה שיר על משהו נפלא תפוח ענוג נולד מן החול והכחול יש האומרים נולד בחטא מוטב שייפול מותו של עץ התפוז החורף קצר כאן כל כך מה שחולף, חולף מהר אחר כך נשכח מותו של עץ התפוז בקיץ שוב מלחמה ושוב הדמעות, שוב אין ברירה היכן הטעות ואיפה הסדק התגלע רציתי לכתוב לך שיר יפה שיר על משהו נפלא

bottom of page