top of page

שיר ישראלי - שלמה ארצי - שרות לירח


מילים ולחן: שלמה ארצי ---------- אף אחד לא נזכר, איך התחיל הדבר נשים בלב כפר שרות לירח הן נראות בנות מאה, מלוחות מדמעה תקשיבי לבכי שלהן... הקורע הן הולכות לבדן, נשים במדבר תפתחי את ליבך הסגור כמו בית כלא תתקרבי לעברן בלי דעתך הקדומה הן קוברות בעצמן את הילד. ושרות לירח, ושרות לירח, שרות לירח, שרות לירח. אף אחד לא כיוון, אף אחד לא אשם מי נגע ברובה? מי לחץ על ההדק? אף אחד לא מודה, אף אחד לא יודה, התאדה בשדה כמו טיפת גשם ושרות לירח, ושרות לירח, שרות לירח, שרות לירח. תפתחי לך את הלב שלך תצאי מהסגירות אל תשימי את עצמך בצד הזה או בצד אחר נשים מכאן נשים משם, עם כל כאב הגוף, נשאר רק הירח, שיקשיב להן. שרות לירח, שרות לירח, ושרות לירח, ושרות לירח. לבושות עור לבן, הנשים חורקות שן הן שקופות מול הג'יפ של הכוח הן הולכות לבדן, בעולם השותק, נשים שרות שיר לירח. שרות לירח, שרות לירח מדברות לירח, שותקות לירח שרות לירח...

bottom of page