top of page

שיר ישראלי - אסף גורן - אוי ואבוי לי -לחן ומילים: אסף גורן, ניב כהן,מיטל פטש כהן, נוי אייזן


אוי ואבוי לי ?מה שווים כל החיים אם אתה לא אתה מה שווה - כל התהילה זה בנשמה שלי וואלה זה הווייב שלי יא… מי שאוהב אוהב ומי שלא אז אווו אני רק בן אדם שחולם לא נרדם אני ער אבל לא קם בינתיים אוווו זה כתוב על הקיר משלם ת׳מחיר הצהוב הוא מעוור עיניים פזמון אוי לי אוי ואבוי לי כמה כמה טוב לי שאני אני ולא אני שאת רוצה אוי ואבוי לי וואלק כמה טוב לי שאני אני ולא אני שאת רוצה !אהההה כל הפייק מסביב הוליווד תל אביב עם שרשרת של חי על צוואר ומרגיש כמו מת שאני לא אני ?מה התכלית מתכסה בטלית הלכתי לישון מנצח וקמתי מפסיד, הרגשתי מפסיד אווו אני רק בן אדם שחולם לא נרדם אני ער אבל לא קם בינתיים אוווו זה כתוב על הקיר משלם ת׳מחיר הצהוב הוא מעוור פזמון אוי לי אוי ואבוי לי כמה כמה טוב לי שאני אני ולא אני שאת רוצה אוי ואבוי לי וואלק כמה טוב לי שאני אני ולא אני שאת רוצהההה סי פארט עוד כאפה שם כאפה מחשבות עוקפות ת׳סקאלה עוד כאפה שם כאפה א-ני רק יוצא חזק מעוד כאפה שם כאפה סחבק מכוון למעלה בוא נכוון למעלה בואו נכוון למעלה

bottom of page