top of page

שיר ישראלי - איך קוראים לאהבה שלי - יהודה פוליקר - קיסריה מאי 2014 מילים: יהודה פוליקר ויעקב גלעד


וזה עולם יפה ממש וזה מזרח תיכון חדש וזוהי יפו תל אביב זה רק שבוע לא רגוע מסביב וזאת בועה מאוד קטנה וזה אני וזה אתה זה לא זהב זה סתם נוצץ וזאת בועה שאם תיגע היא תתפוצץ. ואלה הם חיינו בזמן האחרון יכול להיות יותר טוב יכול לבוא אסון ערב טוב יאוש ולילה טוב תקווה מי הבא בתור ומי בתור הבא וזה רובה זה מצלמה זה מצטלם כמו מלחמה וזה נשמע כמו יריות ואין כמו יפו בלילות זה לא האש זה הגפרור זה לא מקטרת זה ציור וזה אתה וזה אני חבל שיום ראשון זה לא שני ואלה הם חיינו בזמן האחרון... אם סופה היא שיר של רוח איזו מנגינה יש לתקווה איך קוראים לאהבה שלי לאהבה שלך ערב טוב ייאוש ולילה טוב תקווה מי הבא בתור ומי בתור הבא וזה הסתיו וזה עצוב וזה הבית זה הכלוב זה לא סיגריה ראשונה זה בטח לא סיגריה אחרונה זה מכונת המחשבות שלא הצלחתי לכבות וזה אני וזה אתה זה הביחד שהיה כלא היה ואלה הם חיינו בזמן האחרון... אם סופה היא שיר של רוח איזו מנגינה יש לתקווה איך קוראים לאהבה שלי לאהבה שלך ערב טוב ייאוש ולילה טוב תקווה מי הבא בתור ומי בתור הבא

bottom of page