top of page

שיר ישראלי - רן אלירן - מזכרונות שלנו אני שלך - מילים: חיים קינן לחן: ז'ילבר בקו


מזכרונות שלנו, מאכזבות שלנו, מבלי לדעת – אני שלך. גם אם נרצה לשכוח, אם ננסה לברוח, בסוף הדרך – אני שלך. בשתיקותיך ובעיניך את מבקשת אל נא תלך. אני שותק אליך, אני צוחק אליך, גם לו הלכתי – אני שלך.

bottom of page