top of page

שיר ישראלי - שלום חנוך - מאיה - מילים ולחן: שלום חנוך


מאי מאי מאיה מאיה קטנה שלי מה את חושבת מה את אוהבת בי. מה היה בי מאיה מה השתנה בי מאיה גלי לי גוזלי שלי מאיה מאיה כלום לא נשמע יפה כמו לקרוא לך ילדתי... מאי מאי מאיה הנה את בת עשרים אז מה את חושבת מה עוד אוהבת בי. מה היה בי מאיה מה השתנה בי מאיה גלי לי מאמימקה שלי. מאיה מאיה כלום לא היה יפה כמו לקרוא לך מאיה... מאיה מאיה קטנה שלי... מאיה שלי...

bottom of page