top of page

שיר ישראלי - יהודה פוליקר - עליך ועלי - מילים: מיכה שטרית לחן: יהודה פוליקר הפקה מוסיקלית: לואי לה


תפסת אותי הפוך בדיוק כשהמילים תלויות ועדין לא החלטתי איזה חולצה ללבוש. הפרצוף שמשתקף שם במראה שעל הקיר לא משקר לי כבר כמו פעם והכל יותר בהיר. פזמון: נעים מאוד זה אתה אחרי דרך ארוכה עם חיוך קטן וחלום בלי זמן בבוקר יום חדש. הכאב שקט כמו נחל האהבה תמיד מעל ויש לי עוד מה להגיד לך עליך ועלי תפסת אותי הפוך לא שומע, לא רואה ואני לא זוכר מתי יצאת אל הרחוב המתעורר דלת, מנעול, מפתח להכנס ולצאת לבוא מתי שבא לי וללכת עם הלב. פזמון: נעים מאוד זה אתה אחרי דרך ארוכה עם חיוך קטן וחלום בלי זמן בבוקר יום חדש. הכאב שקט כמו נחל האהבה תמיד מעל ויש לי עוד מה להגיד לך עליך ועלי Cpart והמילים עודן תלויות מחפשות את הסיפור הכאב שקט כמו נחל האהבה תמיד מעל תפסת אותי הפוך בבוקר יום חדש ויש לי עוד מה להגיד לך עליך ועלי פזמון: נעים מאוד זה אתה אחרי דרך ארוכה עם חיוך קטן וחלום בלי זמן בבוקר יום חדש. הכאב שקט כמו נחל האהבה תמיד מעל ויש לי עוד מה להגיד לך עליך ועלי

bottom of page