top of page

שיר ישראלי - אבי סינואני וגל סינואני מחרוזת חידה את לי בא לשכונה בחור חדש/צלצולי פעמונים/חי השיר/שיר


מחרוזת חידה את לי מילים: עודד ספיר לחן: אביהו מדינה רק אותה אהבתי מכל, בכל ליבי לשווא כי לי צחקה יומם וליל, לא חשתי נעלב לו רק חדלה מצחוק, הייתי לה אומר את כל שיש לי בליבי, אפילו קצת יותר חידה את לי, לא אדע למי את ליבך נתת יחידה שלי למה ליבי הולך רק אלייך, אנא הגידי, חידתי שלי. כן היא יפה וחיננית זה לה ברור היטב אף כי יודעת היא היטב את מי אני אוהב מן החלון עם ליל אותי שילחה בצחוק לשיר שירים של אהבה אפשר גם מרחוק. חידה את לי... בא לשכונה בחור חדש: מילים ולחן: אלון אולארצ'יק קולי נאלם ליבי נרגש, בא לשכונה בחור חדש הומה נפשי לקראת מפגש, בא לשכונה בחור חדש קולי נאלם ליבי נרגש, בא לשכונה בחור חדש הומה נפשי לקראת מפגש, בא לשכונה בחור חדש הוא יוצא לרחוב, מטייל הלוך ושוב צעדו קליל כמנגינת חליל. בעיקול הכביש נאספו אישה ואיש להציץ בעיניו, בזיו שעל פניו. קולי נאלם ליבי נרגש... מילים: יאיר מדינהיאיר מדינה ואהובה עוזרייאיר מדינה ו לחן: אהובה עוזרי צלצולי פעמונים בתוך ליבי מהדהדים על אם הדרך בי פוגש ליבי הומה ומתרגש עודני כאן למענך דמותך הולכת ומתרחקת כאן אני אל מול ביתך עיני זלגו דמעות של אושר חיי היו ימים של בוסר היינו יחד זוג תמימים קצת שובבים, מעט שונים חיוך, גומה, בוער בי אש מלטף קצת, מתבייש הולך הדם, הזמן חולף דמותך הולכת ומתרחקת כאן אני אל מול ביתך עיני זלגו דמעות של אושר חיי היו ימים של בוסר מילים: יוש גרנות לחן: אבנר גדסי בלילה שכזה הומה הנשמה ומתוכי עולה המנגינה עולה היא כתפילה רוטטת וקסומה כמו יונה זכה ולבנה בטרם לילה יגמר, בטרם אור יגיע עם המיתר עליתי על כנפה המראתי לעולם אחר מעבר לרקיע ושמה היא חיכתה לי היפה זהו שיר לכל אוהב, חי חי שיוצא מתוך הלב, חי חי כמו נחל הוא סוחף, חי חי חי השיר, חי השיר, חי השיר מילים: סמדר שיר לחן: אבנר גדסי על מפתן ביתי אור הבוקר זרח מרחוק נשמע הד ישן ונשכח מי זימר לי את השיר ההוא, מי זימר אותו? מי זימר לי את השיר ההוא והושיט ידו? על מפתן ביתי אור הבוקר גבה הצלילים נשמעו לי כמו שיר אהבה מי חיכתה לי, מי ציפתה לי, מי השאירה את הדי שירתה? שירי לי אחותי על ימי האתמול שירי לי על הכל, שירי לי אחות שירי לי אחותי, עד יבוא לי האור את שירייך אזכור, שירי לי אחות

bottom of page