top of page

שיר ישראלי - 1968 - מה למדת בגן היום - הדודאים מילים ולחן: טום פקסטון טקסט עברי: חיים חפר עיבוד, ניצ


מה למדת בגן היום ילד מתוק שלי? מה למדת בגן היום ילד מתוק שלי? שתל אביב היא עיר יפה שאין נמל כמו בחיפה שכאן כולם שווים חבר אך יש כאלה ששווים יותר את זה למדו אותי בגן את זה למדו בגן. מה למדת בגן היום ילד מתוק שלי....? שטרומפלדור גבור יקר שטוב למות על המשמר שעוד תהיה לי הזדמנות וגם אני אוכל למות את זה למדו אותי בגן את זה למדו בגן מה למדת בגן היום ילד מתוק שלי...? שמנהיגים עוד לא שקרו ורק אמת תמיד דברו שהם הקימו המדינה ולכן אנו בוחרים בהם מדי שנה את זה למדו אותי בגן את זה למדו בגן. מה למדת בגן היום ילד מתוק שלי...? שמניו יורק עד טהרן כל יהודי יבוא לכאן כי בגולה שם רע מאוד כדאי לכם לנסוע ולראות את זה למדו אותי בגן את זה למדו בגן. מה למדת בגן היום ילד מתוק שלי...? שטוב לכבוש את השממה שפרוטה ועוד פרוטה זה דונם אדמה שבמדינה החוק הוא חוק אך טוב לראות זאת מרחוק את זה למדו אותי בגן את זה למדו בגן.

bottom of page