top of page

שיר ישראלי - בין אלול לתשרי - מירי אלוני מילים: אבי קורן לחן: בני נגרי


לפעמים בימים כל כך חמים אני זוכרת את הלילות והימים את הגגות האדומים בצד הדרך, רגליים יחפות בקיץ, פטפוט ליד מגדל המים, לילות קסומים של כוכבים, אבטיחים וענבים, ויד ביד ושביל עפר רחוק רחוק משדות הכפר זה קורה, זה קורה, בין אלול לתשרי עוד מעט וכמעט, כבר יורד היורה ואצלי זה קורה בין אלול לתשרי זה קורה... לעיתים מעבר לבתים אני חולמת על מטעי השזיפים אל השדות והנופים בלב העמק, רוצה לפקוח שוב עיניים אל מול שדה צהוב מקיץ אל הילוכי הממטרה האקליפטוס בשדרה ותירס חם ותות גינה, כמעט, כמעט, סוף העונה...

bottom of page