top of page

שיר ישראלי - חיה ארד- הנהר הנרדם 1974 מילים: יורם טהרלב לחן: נורית הירש


חרש חרש שטה לה חרש ספינה קטנה בנהר הנרדם ספינת חיי היא על פני המים נושאת היא את נעורי אל סופם על פני הזרם שטה לה חרש וערפל את הנהר יעטוף הרחק בשקט אראה צוחקת את ילדותי שנותרה על החוף עוד יפרח פה אביב יאדים פה הסתיו עוד החורף יגדוש את מימי הנהר עוד הקיץ יבער על כרי הזהב על כרי הזהב עוד יפרח פה אביב יאדים פה הסתיו עוד החורף יגדוש את מימי הנהר עוד הקיץ יבער על כרי הזהב אך אני לא ארוץ עוד בין החורש והכפר חרש חרש שטה לה חרש ספינה קטנה באור בוקר של פז והלאה הלאה עפות מעל לה החסידות שליווני מאז על פני הזרם שטה לה חרש ספינה קטנה ואני בה לבדי לא לא שכחתי הנה לקחתי את ילדותי הקטנה עמדי עוד יפרח פה אביב יאדים פה הסתיו עוד החורף יגדוש את מימי הנהר עוד הקיץ יבער על כרי הזהב על כרי הזהב עוד יפרח פה אביב יאדים פה הסתיו עוד החורף יגדוש את מימי הנהר עוד הקיץ יבער על כרי הזהב אך אני לא ארוץ עוד בין החורש והכפר

bottom of page