שיר ישראלי - להקת בנזין - זה הכל מילים: יעקב גלעד לחן: יהודה פוליקר


זהו בעצם הכל יותר מזה אני לא יכול עכשיו את לא עונה ולא נשאר לי מה לשאול הלא השקר שקוף והאמת כל כך כהה ועוד מעט אני אהיה כמו סתם אחד שכבר היה מישהו אחר יאמת וישקר אל תבקשי ממני אל תבקשי ממני להישאר זהו בעצם הכל יותר מזה אני לא יכול עכשיו אני הולך ולא אכפת לי מי יפול אפילו ים של דמעות לא יעצור אותי היום אז לא צריך להתראות עכשיו יספיק לי רק שלום מישהו אחר ימלא את החסר אל תבקשי ממני אל תבקשי ממני להישאר אולי זה הכול באופן כללי כם בגללך גם בגללי אולי זה שום דבר באופן מיוחד אולי זה לא בגלל אף אחד אבל זהו בעצם הכל מישהו אחר ימלא את החסר אל תבקשי ממני אל תבקשי ממני זהו בעצם הכל