top of page

שיר ישראלי - להקת בנזין - חופשי זה לגמרי לבד מילים: יעקב גלעד לחן: יהודה פוליקר


עשרים וארבע שעות ביממה למדנו את ואני את כל החוכמה לא ידענו ללמוד בעל פה שאחד ואחד זה בעצם הרבה עשרים וארבע שעות ביממה בנינו חומה של בדידות איומה אז הלכנו ללמוד כל אחד בנפרד שחופשי זה בעצם לגמרי לבד חופשי זה לגמרי לבד חופשי זה לגמרי לבד חופשי זה - חופשי זה לגמרי לבד חופשי זה - חופשי זה לגמרי לבד עשרים וארבע שעות ביממה טעות חזרה בטעות על עצמה מי ידע בסופו של חשבון שאחד ואחד זה בעצם המון חופשי זה... אז הלכנו ללמוד כל אחד בנפרד שחופשי זה בעצם לגמרי לבד חופשי זה לגמרי לבד חופשי זה לגמרי לבד

bottom of page