top of page

שיר ישראלי - אירוויזיון 1993 - שירו - להקת שירו שרהל'ה שרון מילים: יורם טהרלב לחן: שייקה פיי


על גדות הירדן בימים אחרים גדלתי בין עוד אנשים ששרים הם שרו בלילה החם כדי לעודד את רוחם והם שהשאירו לי את השירים שלי שירו שירו בגרון ניחר, אל תשאירו כח למחר שירו שירו והדליקו אש כי השיר הוא כל מה שיש ומאז השירים מלווים את חיי אני שרה תמיד עם אחיי ורעיי שירת הרבים החמה תוכל להפיל כל חומה ולפתוח לבבות, לנטוע אהבות שירו שירו בגרון ניחר... הארץ שינתה את דמותה ורוחה אך שירת הרבים לא איבדה את כוחה הזמר הזה מלכד והוא שנשאר לנו עד ובכל דור ודור העם נושא מיזמור

bottom of page